C++ girilen sayıyı ekrana yazdıran program

Klavyeden girilen sayıyı ekrana yazdıran C++ programı:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int sayi;

  cout << "Bir sayi giriniz: ";
  cin >> sayi;

  cout << "Girdiginiz sayi: " << number;  
  return 0;
}