C++ fonksiyonlarda dizi kullanımı

Dizi Tanımlama ve Fonksiyon Parametresine Aktarma

Aşağıdaki örnekte, toplam adlı bir fonksiyon tanımlanmıştır. Bu fonksiyon, bir dizi ve dizinin boyutu alır ve dizideki tüm elemanların toplamını hesaplar.

#include <iostream>

// Dizi elemanlarının toplamını hesaplayan bir fonksiyon
int toplam(int dizi[], int boyut) {
  int toplam = 0;
  for (int i = 0; i < boyut; i++) {
    toplam += dizi[i];
  }
  return toplam;
}

int main() {
  int sayilar[] = {1, 2, 3, 4, 5};
  int boyut = sizeof(sayilar) / sizeof(sayilar[0]);

  int sonuc = toplam(sayilar, boyut);
  std::cout << "Dizi toplamı: " << sonuc << std::endl;

  return 0;
}

Dizi Döndürme

Fonksiyonlar, dizileri döndürebilirler.

Bu örnekte, maxElemaniBul adlı bir fonksiyon, bir dizi ve dizinin boyutu alır ve dizinin en büyük elemanını döndürür.

#include <iostream>

// Dizinin en büyük elemanını bulan bir fonksiyon
int maxElemaniBul(int dizi[], int boyut) {
  int max = dizi[0];
  for (int i = 1; i < boyut; i++) {
    if (dizi[i] > max) {
      max = dizi[i];
    }
  }
  return max;
}

int main() {
  int sayilar[] = {15, 7, 42, 23, 10};
  int boyut = sizeof(sayilar) / sizeof(sayilar[0]);

  int maksimum = maxElemaniBul(sayilar, boyut);
  std::cout << "Dizinin maksimum elemani: " << maksimum << std::endl;

  return 0;
}