C++ extern değişkenler

C++ extern değişkenler, dış değişkenler olarak da adlandırılırlar. Extern değişkenler, dışarıda tanımlanmış global değişkenlere bir nevi linktir. Fonksiyon dışarısındaki global değişkenlere erişmek için kullanılırlar.

Fonksiyon bloğunun dışarısında tanımlanmış fakat ana fonksiyondan önce, header dosyasından ya da kütüphane olarak dahil edilmemiş invisible bir global değişken, kullanılmak istendiği yerde, başına extern ifadesi eklenerek çağrılabilir.

Bazı durumlarda, bir program dosyası içerisine tanımlanan global değişkenlerin, başka bir programda da geçerli olması istenebilir. Böyle bir durumda da extern değişkenler kullanılır.

Aşağıdaki extern (dış) değişken kullanımına dikkat edelim

* a değişkeni extern olarak belirtilmeseydi, dışarıdaki a değişkenine erişemeyecekti.
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

  //extern olarak belirtilmeseydi 
  //ekrana 0 yazardı
  extern int a;
  
  cout << a;
  //100 yazdı.
}

int a = 100;