C++ do-while döngüsü

C++ do-while döngüsü, bir koşul doğru olduğu sürece döngü içerisindeki kod bloğunu tekrar eden bir yapıdır. Do-while döngüsünde, koşul döngünün sonunda kontrol edilir, bu nedenle en az bir kere döngü içerisindeki kod bloğu çalıştırılır. Do-while döngüsünün yapısı şu şekildedir:

do {
  // Döngü içerisindeki kod burada yazılır
} while (koşul);

Koşul, bir ifade olup, bu ifade doğru (true) veya yanlış (false) değerini döndürebilir. Koşul doğru olduğu sürece, döngü içerisindeki kod bloğu tekrar edilir. Koşul yanlış olduğunda, döngüden çıkılır ve program devam eder.

Örneğin, bir sayının 10’a kadar olan çift sayılarını yazdırmak için aşağıdaki gibi bir do-while döngüsü kullanabilirsiniz:

#include <iostream>

int main() {
  int sayi = 0;
  do {
    std::cout << sayi << std::endl;
    sayi += 2;
  } while (sayi <= 10);
  return 0;
}

Bu program çıktısında, 0, 2, 4, 6, 8 ve 10 sayılarını görebilirsiniz. Do-while döngüsünün koşulu “sayi <= 10” olduğu için, döngü içerisindeki kod bloğu 6 defa tekrar edilmiştir.

Do-while döngüsü, while döngüsüne benzer şekilde çalışır ancak koşulun kontrol edildiği yer farklıdır. While döngüsünde, koşul döngünün başında kontrol edilir ve koşul yanlış olduğunda döngüden çıkılır. Do-while döngüsünde ise, koşul döngünün sonunda kontrol edilir ve en az bir kere döngü içerisindeki kod bloğu çalıştırılır.