C++ const değişkenler

C++ const değişkenler, değiştirilemez ve sadece okunur değişkenlerdir. Sabitler olarak da bilinirler.


C++ programlarında, aşağıda belirtilen veri türlerine sahip değişmezler yer alabilir:

  • Tam sayı (integer) sabitleri.
  • Kayan noktalı (float, double) sabitler.
  • Karakter (char) sabitleri.
  • Karakter dizisi sabitleri.

veri türü const isim = değer;

float const PI = 3.14;

Bir değişmez (sabit) tanımlandıktan sonra, programın herhangi bir yerinde değerini değiştirmek olanaksızdır.

#include <iostream>

using namespace std;

float const PI = 3.14;

int main() {

    cout << PI;
    return 0;

}