C++ comments (açıklama satırları)

Yazılan kod satırları hakkında açıklamalar yapmak ya da kod satırlarını geçersiz kılmak amacıyla kullanılır.

Kodlar satırları arasında, yazılan kodların mahiyeti hakkında bilgiler vermek, açıklamalar yapmak, programın geliştirilme sürecinde anahtar rol oynamaktadır. Aynı satırlara yeniden dönüldüğünde, yazılan kodun ne işe yaradığını anlamlı cümleler ile bildirmek hiç şüphesiz, analiz sürecini en aza indirecektir. Belki de en önemlisi, kod satırlarının bir sonraki yazılımcı tarafından kolayca anlaşılarak sürdürülebilmesi de mümkün olacaktır.

#include <iostream>

using std::cout;

int main() {

  // bu bir tek satır yorumdur.
  cout << "Hello World"; 
  
  /* Bu da tek satır yorumdur. */

  /*
   * çoklu satır ise
   * bu şekilde kullanılır.
   */


  // yazdığınız kodu, 
  // daha sonra kullanmak için 
  // geçersiz kılabilirsiniz:
 
  /*cout << "Hello World";*/

  return 0;
}