C++ auto değişkenler

C++ programlama dilinde auto değişkenler, değişken türünün, başlangıç değerine göre kendiliğinden belirlenmesi amacıyla kullanılır. Başlangıç değeri atanmış değişkenlerin türü otomatik olarak belirlenmektedir.

C++ auto değişkenler, yerel değişkenler gibi çalışmaktadır. Geçerli oldukları fonksiyondan veya kapsamdam (scope) çıkılınca hafızadan atılır ve yeniden geçerli oldukları kısma veya fonksiyona girildiğinde yeniden oluşturulurlar.

C++ programlama dilinde tanımlanan tüm değişkenler aksi belirtilmediği sürece default olarak otomatik tanımlanır.

Bir değişkenin otomatik olduğu doğrudan belirtilerek de ifade edilebilir.

#include <iostream>

using namespace std;

auto topla(int a, int b) {

  auto sonuc =0;

  sonuc = a + b;
  return sonuc;

}

int main() {

  //otomatik algılar fakat mutlaka 
  //değer ataması yapılmalıdır
  auto toplam = 0;
  auto sonucMsg = "Sonuc: ";

  toplam = topla(5, 6);
 
  cout << sonucMsg << toplam;
  //Sonuc: 11 yazdı.

  return 0;

}